Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

MADRASAH AL-FATIH

Latest Posts

Kisah Orang Yang Menyembunyikan Ilmu

Allah telah menganugerahkan ilmu kepada Ahli Kitab (orang Yahudi dan Nashrani) yaitu berupa Taurat … Read more Kisah Orang Yang Menyembunyikan Ilmu

Turunnya Wahyu Yang Kedua

Ibnu Hajar menuturkan, selama wahyu terputus untuk beberapa hari lamanya, beliau ketakutan dan ke… Read more Turunnya Wahyu Yang Kedua

Terputusnya Wahyu

Tentang jangka waktu terputusnya wahyu, Ibnu Sa’d meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang intinya menj… Read more Terputusnya Wahyu

Kisah Turunnya Wahyu Pertama

Selagi usia beliau genap 40 tahun, suatu awal kematangan dan ada yang berpendapat bahwa pada usia i… Read more Kisah Turunnya Wahyu Pertama

Kisah Nabi Menyendiri Di Gua Hira

Dari beberapa hasil pengamatan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sebelum itu telah membentang… Read more Kisah Nabi Menyendiri Di Gua Hira

Kisah Sahabat Nabi Yang Hidup Kembali Setelah Meninggal

Khalid bin Khidasy dan Ismail Ibrahim, keduanya berkata; Kami mendapat kan cerita dari Shalih Al-… Read more Kisah Sahabat Nabi Yang Hidup Kembali Setelah Meninggal

Kisah Seseorang Yang Melawan Hawa Nafsunya

Muhammad bin Muhammad bin Tsuwabah Ash-Shufi berkata, “Saya suatu saat sedang mendaki gunung di B… Read more Kisah Seseorang Yang Melawan Hawa Nafsunya

Kisah Seorang Wali Yang Tinggal di Gunung

Abul Haitsam menceritakan dari Abdullah bin Ghalib, bahwa dia bercerita, “Saya keluar ke satu pu… Read more Kisah Seorang Wali Yang Tinggal di Gunung

Kisah Sahabat Abu Mu'allaq

Malaikat berkata, “Saya adalah malaikat yang berada di langit ke empat. Engkau berdoa dengan doa… Read more Kisah Sahabat Abu Mu'allaq

Adakah yang Menangisi Keadaanku Saat Berada di Hadapan Rabbku?

Yazid bin Ash-Shalt Al-Jausyi berkata; Saya menemui seorang lelaki saleh dari Basrah yang sedang … Read more Adakah yang Menangisi Keadaanku Saat Berada di Hadapan Rabbku?

Kisah Ibrahim bin Adham

Ibrahim bin Adham bercerita; Saya menjumpai seorang lelaki di kota Alexandria, yang bernama Asla… Read more Kisah Ibrahim bin Adham

Awal Mula Ibrahim bin Adham Menjadi Seorang Sufi

Abdullah bin Faraj berkata; Ibrahim bin Adham bercerita kepadaku tentang bagaimana permulaan sul… Read more Awal Mula Ibrahim bin Adham Menjadi Seorang Sufi