Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Latest posts

Kisah Umar Memberikan Baju Gamis Satu-satunya Kepada Orang Badui

Diceritakan dari Abdul Wahab bin Abdillah bin Abi Bakrah, dia berkisah; Hari itu, ada seorang pri… Read more Kisah Umar Memberikan Baju Gamis Satu-satunya Kepada Orang Badui

Kisah Sungai Nil Disurati Oleh Umar bin Khattab

Lahi’ah bercerita kepada kami dari Qais bin Al-Hajjaj; Setelah Mesir berhasil ditaklukkan, penduduk… Read more Kisah Sungai Nil Disurati Oleh Umar bin Khattab

Kisah Seorang Nenek Abidah (ahli ibadah)

Utsman Ar-Rajai bercerita kepada kami, dia berkata; Hari itu, saya pergi dari Baitul Maqdis menuju … Read more Kisah Seorang Nenek Abidah (ahli ibadah)

Sedekahnya Menjelma Menjadi Orang Yang Menyelamatkannya

Diceritakan dari Ikrimah; Alkisah, ada seorang raja menyampaikan pengumuman kepada rakyatnya, “Ji… Read more Sedekahnya Menjelma Menjadi Orang Yang Menyelamatkannya

Ia Gadaikan Sandalnya Untuk Disedekahkan Kepada Orang Miskin

Diceritakan dari Abu Abdillah Ad-Dinawari, bahwa dia berkisah seperti berikut; Hari itu, saya seda… Read more Ia Gadaikan Sandalnya Untuk Disedekahkan Kepada Orang Miskin

Kisah Ibrahim bin Adham Mencari Rezeki Yang Halal

Diceritakan dari Ibrahim bin Adham, dia berkata; Saya bertanya kepada beberapa syaikh, di mana say… Read more Kisah Ibrahim bin Adham Mencari Rezeki Yang Halal

Kisah Taubatnya Seorang Pemabuk

Ja’far bin Sulaiman bercerita kepada kami dari Malik bin Dinar, dia berkata; Suatu ketika, sa… Read more Kisah Taubatnya Seorang Pemabuk

Keimanan Harus di Buktikan Dengan Amal Perbuatan - Nasihat Hasan al-Bashri

Abu Ubaidah At-Taji bercerita kepada kami; Kami datang menjenguk Hasan Al-Bashri yang sedang … Read more Keimanan Harus di Buktikan Dengan Amal Perbuatan - Nasihat Hasan al-Bashri

Kisah Mutiara Dalam Perut Ikan Yang Sangat Mahal

Ahmad bin Nashih Al-Mishishi bercerita kepada kami; Alkisah, ada seorang syaikh ahli ibadah y… Read more Kisah Mutiara Dalam Perut Ikan Yang Sangat Mahal

Setiap Kali Menggali Kubur Terdapat Ular Hitam di Dalamnya

Dari Abdul Hamid bin Mahmud, dia berkata; Waktu itu, saya sedang bersama Ibnu Abbas ketika ad… Read more Setiap Kali Menggali Kubur Terdapat Ular Hitam di Dalamnya

Kisah Seorang Syaikh Yang Tubuhnya Digerogoti Ulat

Ahmad bin Bakar bercerita kepada kami bahwa dirinya mendengar Yahya bin Mu’adz berkisah; Dala… Read more Kisah Seorang Syaikh Yang Tubuhnya Digerogoti Ulat

Kisah Buah Safarjal Yang Sangat Enak Pemberian Seorang Wali

Said bin Utsman bercerita kepada kami; Pada suatu hari, kami berada di majlis Muhammad bin Manshur… Read more Kisah Buah Safarjal Yang Sangat Enak Pemberian Seorang Wali

Kisah Badai dan Ombak Jadi Tenang Karena Ibrahim bin Adham

Ibrahim bin Basyar bercerita kepada kami; Saya berteman dengan Ibrahim bin Adham selama enam … Read more Kisah Badai dan Ombak Jadi Tenang Karena Ibrahim bin Adham

Kisah Seseorang Yang Ingin Menebang Pohon Kesyirikan

Diceritakan dari Al-Mubarak bin Fadhalah dari Al-Hasan, dia berkata; Dulu ada sebuah pohon ya… Read more Kisah Seseorang Yang Ingin Menebang Pohon Kesyirikan