Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

x

Latest Posts

Kisah Badai dan Ombak Jadi Tenang Karena Ibrahim bin Adham

Ibrahim bin Basyar bercerita kepada kami; Saya berteman dengan Ibrahim bin Adham selama enam tahun … Read more Kisah Badai dan Ombak Jadi Tenang Karena Ibrahim bin Adham

Kisah Seseorang Yang Ingin Menebang Pohon Kesyirikan

Diceritakan dari Al-Mubarak bin Fadhalah dari Al-Hasan, dia berkata; Dulu ada sebuah pohon yang dik… Read more Kisah Seseorang Yang Ingin Menebang Pohon Kesyirikan

Nasihat Seorang Rahib Kepada Musafir

Abdurrahman bin Hafsh Al-Jumahi bercerita kepada kami; Alkisah, ada sekelompok orang melakukan sebu… Read more Nasihat Seorang Rahib Kepada Musafir

Sebuah Kisah Menarik dan Nasihat Yang Dalam

Diceritakan dari An-Nu’man bin Basyir, dia berkata; Abu Bakar Ash Shiddiq radhiyallahu ‘anhu mengu… Read more Sebuah Kisah Menarik dan Nasihat Yang Dalam

Renungan Kematian Oleh Ali bin Abi Thalib

Diceritakan dari Abdullah bin Shalih Al-Ijli, bahwa ada seorang laki laki dari Bani Syaiban menyamp… Read more Renungan Kematian Oleh Ali bin Abi Thalib

Kisah Lebih Mementingkan Orang Lain Daripada Diri Sendiri

Abu Abdillah Al-Waqidi Al-Qadhi bercerita kepada kami; Waktu itu, hari raya sudah tiba, sementara s… Read more Kisah Lebih Mementingkan Orang Lain Daripada Diri Sendiri

Kisah Seorang Ahli Ibadah Yang Dititipi Wanita Kemudian Berzina

Abdul Mun’im bin Idris menceritakan kepada kami dari ayahnya, bahwa Wahab bin Munabbih bercerita; A… Read more Kisah Seorang Ahli Ibadah Yang Dititipi Wanita Kemudian Berzina

Kisah Iblis Membocorkan Pekerjaanya Kepada Nabi Musa

Diceritakan dari Abdurrahman bin Ziyad bin An’am; Pada suatu kesempatan, di saat Nabi Musa ‘alaihis… Read more Kisah Iblis Membocorkan Pekerjaanya Kepada Nabi Musa

Kisah Suami Istri Yang Cerai Karena Dihasut Oleh Penguasa

Diceritakan dari Maisarah; Alkisah, ada seorang abid (ahli ibadah) dari Bani Israil berprofesi seba… Read more Kisah Suami Istri Yang Cerai Karena Dihasut Oleh Penguasa

Kisah Keistimewaan Orang Yang Bertaubat

Bakar bin Abdillah Al-Muzanni bercerita kepada kami; Ada seorang penjual daging jatuh cinta kepada … Read more Kisah Keistimewaan Orang Yang Bertaubat

Kisah Dahsyatnya Do'a Khusyuk

Muhammad bin Ubaid Az-Zahid bercerita kepada kami; Dulu, saya punya seorang budak perempuan, lalu s… Read more Kisah Dahsyatnya Do'a Khusyuk

Kisah Pada Ketetapan Allah Ada Kebaikan

Al-A’masy menceritakan kepada kami dari Masruq seperti berikut; Alkisah, ada seseorang yang hidup d… Read more Kisah Pada Ketetapan Allah Ada Kebaikan