Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anak Yang Baru Lahir Adalah Amanat Allah Kepada OrangTua"Hatinya masih suci bagaikan tambang asli yang masih bersih dari segala corak dan warna. Ia siap dibentuk untuk dijadikan apa saja tergantung keinginan pembentuknya. Jika dibiasakan dan dibina untuk menjadi baik maka ia akan menjadi baik. Kedua orang tua, para guru dan pendidiknya pun akan menuai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, bila dibiasakan terhadap keburukan dan diabaikan pembinaannya laksana binatang ternak, maka buruklah jadinya ia pun akan merugi. Orang tua dan para pendidiknya pun turut menanggung dosanya"

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi.” (HR. al-Bukhari&Muslim)

Senada dengan itu, Abul 'Ala menyatakan dalam bait syairnya,

"Para pemuda itu tumbuh menjadi dewasa
Tergantung bagaimana orang tuanya membiasakan mereka
Pemuda tidak dapat ditaklukkan oleh akal semata
Melainkan oleh pembiasaan beragama dari orang-orang terdekatnya"

Apabila rumah dapat membawa pengaruh sedemikian besar terhadap kehidupan anak, maka wajib kiranya ditanamkan sejak dini dalam jiwa anak semangat keagamaan dan kemuliaan budi pekerti.

--------------------
sumber : Cara Nabi Mendidik Anak. Muhammad Ibn Abdul Hafidz Suwaid, hal. 3

Post a comment for "Anak Yang Baru Lahir Adalah Amanat Allah Kepada OrangTua"

KISAH UNGGULAN
Kisah Serbuk Kayu Berubah Menjadi Gandum
KISAH UNGGULAN
Kisah Roti Yang Ia Sedekahkan Berubah Menjadi Manusia
KISAH UNGGULAN
Ia Mencungkil Matanya Karena Berbuat Dosa