Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hampir 'Arsy Menimpa Umar bin Khattab

Abbas bin Abdil Muthalib berkata: Saya bertetangga dengan Umar bin Al-Khathab. Dan saya tidak dapati seseorang yang lebih utama daripada Umar. Pada malam hari dia shalat. Dan siang harinya dia berpuasa serta menunaikan keperluan orang lain. 

Ketika Umar meninggal, saya memohon kepada Allah agar diperlihatkan dirinya dalam mimpi. Maka saya melihatnya dalam mimpi sedang pulang dari pasar Madinah. Saya pun mengucapkan salam kepadanya dan dia pun membalas salam. Kemudian saya bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu?" Dia menjawab, "Baik." Saya kembali bertanya, “Apa yang engkau dapati?" Dia menjawab, "Saat ini, setelah saya selesai melakukan perhitungan amal perbuatan, hampir saja Arasy menimpaku, namun aku mendapati Rabb ku Maha Penyayang (sehingga saya diampuni)."

Saya berkata; Ibnu Umar pernah berkata, "Saya melihat ayahku dalam mimpi. Saya pun bertanya kepadanya: Bagaimana keadaanmu?" la menjawab, "Baik. Hampir saja Arasy menimpaku, namun saya mendapati Rabb-ku Maha Pengampun (sehingga saya mendapatkan ampunan)” Dia bertanya, "Sudah berapa lama saya berpisah dengan kalian?" Saya menjawab, "Sejak dua belas tahun lalu."

la berkata, "Saya saat ini baru saja selesai proses hisab atas amal perbuatanku." (Hilyatu Al-Awliya (1/28).

--------------------------------------------------

sumber : 500 Kisah Orang Sholeh. Karya Ibnul Jauzi, hal. 74-75

Post a comment for "Hampir 'Arsy Menimpa Umar bin Khattab"

KISAH UNGGULAN
Kisah Serbuk Kayu Berubah Menjadi Gandum
KISAH UNGGULAN
Kisah Roti Yang Ia Sedekahkan Berubah Menjadi Manusia
KISAH UNGGULAN
Ia Mencungkil Matanya Karena Berbuat Dosa