Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kisah Orang Yang Dikuliti Tubuhnya


Malik bin Fadhalah menceritakan kepada kami dari Al-Hasan, Alkisah, ada seorang abid bernama Uqaib. Dia memilih untuk beribadah di atas gunung. Pada masa itu, ada seorang raja dzalim dan bengis yang suka menyiksa dengan cara mencincang. Dalam hati, Uqaib membatin, “Bukankah lebih baik saya turun menemui orang itu, menasehatinya dan menyuruhnya bertaqwa kepada Allah?” Lantas, Uqaib pun turun dari gunung menemui si raja lalim tersebut. Uqaib berkata kepada si raja lalim, “Wahai engkau, bertaqwalah kepada Allah.” 

Si raja lalim berkata, “Hai anjing, beraninya orang seperti engkau menyuruhku bertaqwa kepada Allah! Sungguh, saya akan menyiksamu dengan siksaan yang belum pernah dialami oleh seorang pun di dunia ini!” Lalu, si raja lalim menginstruksikan supaya Uqaib dikuliti hidup-hidup mulai dari kaki sampai kepala. 

Ketika proses pengulitan sampai pada perut, Uqaib sedikit merintih. Lalu, Allah mewahyukan kepadanya, “Hai Uqaib, sabarlah. Aku akan mengeluarkanmu dari negeri kesedihan ke negeri kebahagiaan, dari negeri kesempitan ke negeri kelapangan.” 

Ketika proses pengulitan sampai pada wajah, Uqaib menjerit. Lalu, Allah mewahyukan kepadanya, “Hai Uqaib, engkau telah membuat penduduk langit Ku dan penduduk bumi-Ku menangis. Engkau telah membuat para malaikat Ku sampai tercengang hingga lupa bertasbih kepada-Ku.

Sungguh, jika engkau menjerit untuk ketiga kalinya, niscaya Aku benar-benar akan menimpakan adzab atas mereka.” Lantas, Uqaib pun sabar dan tegar tanpa menjerit lagi hingga kulit wajahnya dikuliti semua, karena tidak ingin kaumnya terkena adzab.

---------------------------------------------------
sumber : 500 Kisah Orang Sholeh, Karya Ibnul Jauzi. Penerbit Pustaka al-Kautsar, Cetakan Pertama hal. 159-160

Post a comment for "Kisah Orang Yang Dikuliti Tubuhnya"

KISAH UNGGULAN
Kisah Serbuk Kayu Berubah Menjadi Gandum
KISAH UNGGULAN
Kisah Roti Yang Ia Sedekahkan Berubah Menjadi Manusia
KISAH UNGGULAN
Ia Mencungkil Matanya Karena Berbuat Dosa